Läs mer

Projektet nominerades till GötaPriset 2021, som är kopplat till Kvalitetsmässan. I samband med nomineringen tog projektet fram ett informationsmaterial som beskriver bakgrund och den plattform som projektet tar fram och som ska vara implementerad 2022.

Projektet kommer att bidra till att samspelet mellan kommuner och länsstyrelsen underlättas, blir mer rättssäker, robust, transparent och effektiv genom att vi arbetar och utbyter kunskap och information i en gemensam tjänst.

Projektet kommer också att bidra till kommunerna får kunskap och redskap för att skapa strategier för sin egen digitaliseringsresa inom samhällsbyggnadsområdet. Länsstyrelsen och kommunerna behöver öka sin beredskap att kunna verka och klara sina uppdrag i förhållande till den snabba utveckling vi nu ser inom samhällsbyggnadsprocessen. I Västra Götaland har Länsstyrelsen, har haft en dialog med nästan en tredjedel av länets kommuner om samspelet dem emellan och hur interaktionen utvecklas och förbättras med digitala tjänster.

Ny digital samverkansplattform

Projektet ska utveckla och implementera en ny digital samverkansplattform för samspelet mellan kommuner och länsstyrelser i den lagstadgade planprocessen. Politiker och högre tjänstemän med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i kommunerna kommer att ges möjlighet att få insikt i informationsteknologi och digitalisering.

Projektet genomförs i fem arbetspaket

1. Länsstyrelserna utbildas av Lantmäteriet och utbildar i sin tur kommunerna
2. Samverkan i Innovationsteam och Proof of Concept av digital tjänst
3. Kravställning, lösningsspecifikation och konstruktion av digital tjänst
4. Digital tjänst i drift
5. Överlämning till långsiktig förvaltning

Medarbetare från länsstyrelsen, fem partnerkommuner, Lantmäteriet, det länsstyrelsegemensamma Förvaltningsobjektet samhällsplanering har insikter om brister i nuvarande process och om att nya arbetssätt och verktyg, bland annat genom digitalisering, kan bidra till att göra planprocessen mer rättssäker, robust, transparent och effektiv.

Projektledare: Christina Gustafsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Fakta

ID:U7-201-16 Beviljat i: Utlysning 7 Projektledare: Christina Gustafsson, Länsstyrelsen Västra Götaland