Brandskydd är ett horisontellt sakområde i bygg- och fastighetssektorn som i sig påverkar många andra områden. Det är samtidigt ett viktigt samhällskrav som man inte kompromissar med. Det är idag problematiskt att brandskyddsinformation inte hänger ihop över en byggnads livscykel. Att information inte hänger ihop medför sämre kvalitet på brandskyddet, till exempel att det projekterade brandskyddet inte kan verifieras under utförandet.

Digitaliseringen av brandskydd genom digitala arbetsflöden, informationshantering och BIM-tillämpning ligger efter jämfört med många andra områden. Behovet av digitalisering har synliggjorts inte minst genom de stora kostnaderna för ineffektivitet, brister och fel i svensk byggsektor. På Europanivå har England och Tyskland föreslagit nationella digitaliseringssatsningar efter branden i Grenfell Tower och efter det havererade flygplatsbygget i Berlin.

Modell för digital brandskyddsinformation

Projektet syftar till att utveckla en compliance-modell för hantering av digital brandskyddinformation i kedja från projektering, utförande till förvaltning. Compliance-modellen innebär att brandskyddskrav kan valideras och verifieras i olika skeden genom byggnadens livscykel. Compliance-modellen kommer att utvecklas för att sedan testas och utvärderas i riktiga byggprojekt. Genom utvärderingen anpassas modellen utifrån dessa lärdomar. För att möjliggöra en obruten informationskedja enligt ”Compliance”-modellen kommer det parallellt med projektet utvecklas en digital plattform.

Projektet väntas ge en modell som effektiviserar kravställande och efterlevnad av brandskydd och ett proof-of-concept för faktiska projekt. Arbetet förväntas också bidra till utveckling av nationella och internationella standarder för digitalt brandskydd inom SIS, CEN och buildingSMART/IFC där projektgruppen idag är aktiva och leder projekt.

Projektledare: Michael Strömgren, Briab Brand och Riskingenjörer

Fakta

ID: U7-2019-14 Beviljat i: Utlysning 7 Projektledare: Michael Strömgren, Briab Brand och Riskingenjörer