Beställarorganisationer som inte arbetar med aktiv kvalitetsstyrning eller kvalitetskontroll löper en större risk att få en slutprodukt av sämre kvalitet. Detta för att kravuppfyllnad, egenkontroll och kvalitetskritiska moment inte följs upp i den utsträckning som behövs. Det föreligger också en högre risk för att kostsamma fel återupprepas i framtida projekt.

För att komma i bukt med detta behöva samtliga aktörer som omfattas av ett kontrollförfarande (byggherre, projektör och entreprenör) ha tillgång till ett verktyg för att dela kvalitetsdata mellan varandra. I dag finns det få lösningar på marknaden som tar hänsyn till alla tre aktörerna. De flesta mjukvaror och tjänster fokuserar endast på utförandefasen (entreprenörer). För att få god kvalitetsstyrning och bättre projektkvalitet så behöver alla tre perspektiv beaktas.

Fakta

ID: U10-2022-7
Utlysning: Utlysning 10
Projektledare: Jan Kohvakka, Incoord InstallationsCoordinator AB