Äldre byggnader saknar ofta ordentliga ventilations- och energiåtervinningssystem, vilket utgör en stor utmaning för samhällets anpassning till hållbar energianvändning.

Radicair har utvecklat ett decentraliserat ventilationssystem som använder små enheter placerade i flera rum för att kontinuerligt både ventilera och återvinna energieffektivt med hjälp av roterande värmeväxlare. Varje enhet har kontinuerliga flöden in och ut ur byggnaden, drivna av en centrifugalfläkt i varje riktning vilket också tillåter användning av bättre filterklasser.

Decentraliserade ventilationssystem med fläktstyrning i båda riktningarna ger en hög grad av kontroll över ventilationen och datadrivna optimeringsmöjligheter möjliggör skräddarsydd ventilation baserad på närvaro och andra faktorer. Exempel på funktioner är att utjämna temperaturen i alla rum i ett hus eller en lägenhet, eller att maximalt utnyttja temperaturskillnader utomhus för att exv ta in luft på solsidan under vintern och skuggsidan under sommaren.

Projektet syftar till att utforska potentialen med samverkande enheter för decentraliserad ventilation. I vilken utsträckning kan ventilationen i ett hus eller en lägenhet påverkas endast med hjälp av flöden in och ut ur huset?

Med hjälp av AI-baserad styrning går det sannolikt att förbättra både luftkvalitet och energieffektivitet utan att tumma på några regler. Förväntade resultat inkluderar hälsosammare inomhusmiljöer, energibesparingar och utveckling av nya produkter och kunskap för optimerad energianvändning.

Detta projekt är ett pilotprojekt för att undersöka nivån av samverkan mellan enheter. Vid ett framgångsrikt projekt bör fortsatta, framtida projekt inkludera att koppla system som uppvärmning till algoritmen för att optimera energianvändningen i ytterligare ett lager.

Projektet kommer att innebära installation av 20 enheter i kluster om minst 2 i olika byggnader för att samla in data för att träna algoritmer att optimera ventilationen utifrån valda paramterar. Projektet fokuserar på IoT och intelligent styrning och att göra ventilation till en användarvänlig upplevelse som samtidigt minskar kostnader och ger byggnader minsta möjliga påverkan av oönskad fuktpåverkan.

Projektet fokuserar på decentraliserad ventilation med Radicairs decentraliserade ventilationsenheter, AI-driven optimering och datainsamling för att förbättra inomhusluftens kvalitet och energieffektiviteten i olika byggnadstyper.

Fakta

ID: i5-9
Beviljat i: Innovationsidén 5
Projektledare: Johan Siverklev, Radicair AB