Projektet är en förstudie som ska resultera i ett antal förslag. Förslagen ska skapa hållbara och långsiktiga metainfrastrukturer för kunskapsdelning och inspiration till nya innovationer samt tillämpningar inom AI, kopplat till aktörerna i Smart Build Environments miljöer.

Syftet med metainfrastrukturen är att mobilisera, höja kunskapen, stärka och inspirera miljön till innovationer och tillämpningar kopplat till de möjligheter som AI tillhandahåller. Centralt för detta är att skapa mötesplatser, digitala/fysiska, kring vilka parterna kan samlas.

Projektet startade under sommaren 2020 och avslutas i december 2020.

Fakta

ID-nr: S-2020-09
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Anna Fjällström, Transformation Capacity Sweden AB