Om temaområdet

Inom temaområdet stimuleras idéer och initiativ som kan utvecklas till innovationer och nya tillämpningar inom samhällsbyggandet. Det handlar om produkter, tjänster eller processer. Temaområdet motsvarar ungefär de tidigare fokusområdena Innovationslabb och Nya tillämpningar.

Projekt