Innovationstävlingen syftar till att utveckla innovativa idéer för ett hållbart samhällsbyggande. I tävlingen träffas kollegor från olika delar av sektorn för att tillsammans hitta lösningar på komplexa problem. I innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande bidrar spelare tillsammans med sitt lag med affärsmässiga lösningar som ger verklig nytta!