InCheck – en smart lösning för hantering av krav

Nu är molntjänsten InCheck som utvecklats inom projektet klar. En enklare, snabbare, billigare och roligare digital lösning för att få koll på krav.

Titta in på incheck.se

Vill du veta mer om att strukturera kravinformation?

I samverkan mellan projekten "Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen" och "Mikrolärande" har en utbildning tagits fram, du hittar den här

Mer om projektet

Projektet arbetar med att ta fram en prototyp för en standard avseende digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer.

Arbetet med de miljö- och hållbarhetskrav som i allt högre grad ställs på byggbranschen uppfattas i dag som en administrativ börda. Genom att skapa förutsättningar för systematisk kravhantering genom hela byggprocessen kan arbetet förenklas och rationaliseras. Därigenom hoppas vi förändra branschens syn på kraven till något positivt och viktigt.

Styrgrupp

Christer Green, Svenskt Trä
Ivana Kildsgaard, Tengbom och 100Gruppen
Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst
Pehr Hård, SGBC
Robert af Wetterstedt, Bjerking
Staffan Olsson, GS1
Ulf Bergvall, Coresource Solutions

Läs mer om projektets styr- och referensgrupper

Vi lägger grunden för förändringen genom att ta fram en prototyp för en standard avseende digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer. Samtidigt utvecklar vi en prototyp till en molntjänst med arbetsnamnet Incheck, där standardprototypen tillämpas på bland annat Sweden Green Building Councils certifieringssystem Miljöbyggnad, den nordiska miljömärkningen Svanen, SKL Kommentus och Upphandlingsmyndigheten.

Tjänsten möjliggör hantering och samverkan kring hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer med samma enkelhet som Spotify hanterar musik. Prototypen för Incheck och standardprototypen pilottestas och vidareutvecklas i minst 10 skarpa uppdrag för miljö- och hållbarhetssamordning i byggprojekt hos Bjerking AB, där integration med andra lösningar tas fram, till exempel tjänster hos GS1, Svensk Byggtjänst och Svenskt Trä.

Målet och den önskade effekten är att utvärdera hur standardisering tillsammans med ökad digitalisering kan möjliggöra en produktivitetshöjning i miljö- och hållbarhetssamordning, lägga grunden för fortsatt standardiseringsarbete hos Svensk Byggtjänst (nationellt) och GS1 (globalt), samt skapa beslutsunderlag för eventuell framtida paketering av Incheck som kommersiell tjänst ägd av Coresource Solutions AB.

Se presentation från Building Sustainability 2021

Under Building Sustainability 2021 presenterade vi standarden och molntjänsten InCheck. Vår del av presentationen startar efter 22 minuter av inspelningen.

Fakta

ID: U8-2020-09

Beviljad i: Utlysning 8

Projektledare: Robert af Wetterstedt, Bjerking

Kommunikatör: Pia Andersson, Bjerking