Offentliga fastigheter är viktiga för välfärden och de står inför en digital transformation. Ett problem är att förvaltningskostnaden har ökat från i snitt 26 kr/m2 år 2008 till 40 kr/m2 år 2018.

Slutrapport

Ta del av resultaten i slutrapporten genom att klicka på länken nedan.

Projektet skapar verktyg för en ny teknisk förvaltningslösning och anpassade arbetsprocesser som besparar samhället onödiga kostnader. Fastighetsägaren ska slippa ifrån en situationen där tidigare analoga arbetsprocesser “bara” blir digitaliserade. När en process "bara" digitaliseras innebär det att processen utförs med hjälp av dator istället för papper och penna, men de stora potentialerna med digitalisering uteblir. Man får onödiga, repetitiva och kostsamma återskapanden av information istället för återanvändning av information. Detta är vanligt idag på grund av att man arbetar med förlegade metoder. Fastighetsägare har tvingats in i en ohållbar situation präglad av inlåsningseffekter och dataförlust.

Lösningen, verktyget Real Time Real Estate, ska låsa upp och se till att fastighetsinformationen blir tillgänglig för fastighetsägaren. Att återge kontrollen över informationen till fastighetsägaren leder till att de på ett enklare sätt kan förändra och anpassa sina arbetsprocesser för hantering, lagring och uppdatering av till exempel relationshandlingar. De kan lämna gamla förlegade processer (från en analog tid).

Projektet testar om en grunddata-baserad lösning jämte förändrade arbetsprocesser leder till kostnadsbesparingar i offentlig fastighetsförvaltning. Målet är att kunna säkerställa tillgängliga och korrekta grunddata, en fungerande process och ett användbart verktyg. Lösningen tillgängliggöras på ett öppet sätt för alla offentliga fastighetsförvaltare. I projektet är verifieras om, och till vilken grad, uppfyllt mål innebär en mätbar kostnadsbesparing. Förutom forskning och mjukvaruutveckling har projektet stort fokus på kommunikation. Dialog är en viktig nyckel för att hjälpa branschens aktörer i den digitala transformationen.

Bygg kompetens – management, nya roller och förändrad ledning

Vill du veta mer om projektet? Andrea Gajic, Västfastigheter och Rafael Gomez, Rise berättar om resultaten i filmen från Bygg kompetens. Du möter även projekten Är nye vejer något för Sverige? med Johan Nyström, Nyfou/InfraSweden2030 och Projektorganisationens olika roller i en digitaliserad byggprocess med Susanne Engström, Luleå Tekniska Universitet.

Fakta

ID: U8-2020-8

Beviljad i: Utlysning 8

Projektledare:
Sofia Stensson, Rise