Projektet har som mål att ta fram en dokumenterad branschpraxis, dvs riktlinjer och rekommendationer, för att tillämpa CoClass i programvaror. Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Projektet har en stor representation av branschen vilka tänker skapa förutsättningar för att kunna implementera resultatet från projektet på ett likartat sätt i olika organisationer och mjukvaror. Parter i projektet är Trimble, Symetri, AEC, TGC, Sweco (Safe Software) och Åkej. Dessa tillsammans med Byggtjänst i projektledningen, samt en referensgrupp som utgörs av BIM Alliance, Boverket, SKL, Trafikverket, Sweco, Tyréns, NCC och Skanska.

Projektet kommer att verifiera förutsättningar både av CoClass och för utveckling av produkter baserade på CoClass. Projektets syfte är ta fram branschpraxis för hur mjukvaruleverantörer ska tillämpa CoClass på ett enhetligt sätt över livscykeln. Projektet vill även ge mjukvaruleverantörer och samhällsbyggnadssektorns aktörer möjlighet att ställa krav på funktionalitet och innehåll i CoClass, samt att ta fram mjukvaror med inbyggt stöd för CoClass så att byggherrar och förvaltare kan börja ställa krav på användningen av CoClass.

Se CoClass webbtjänst!