Projektavslut med demonstration

Projektet har under det sista arbetspaketet planerat för att kunna demonstrera projektets resultat om hur man kan använda sig av CoClass i mjukvaror. Detta genom demonstrationsfilmer och föreläsningar.

Projektet har genomfört sitt slutseminarium om hur CoClass kan användas i olika mjukvaror. På CoClass webbtjänst under Om CoClass/CoClass i mjukvaror hittar du demonstrationsfilmerna där mjukvaruleverantörerna berättar om CoClass i respektive mjukvara.

Anmäl dig till nästa föreläsningstillfälle under CoClass användardag.

Framtagna filmer och demotillfällen utgör leveransen för arbetspaketet. Arbetspaket (sju) Projektavslut med demonstration är avslutad.

Arbetspaket

Projektets genomförande är sammanfattade i sju arbetspaket:

  1. Behovsanalys – syftar till att dokumentera samhällsbyggnadssektorns behov avseende gemensamma tillämpningsprinciper av CoClass i IT-systemen.
  2. Kravspecifikation IT – syftar till att beskriva funktionella och icke funktionella krav på utformningen som ska ligga till grund för implementering av CoClass i olika mjukvaruapplikationer.
  3. Implementationsspecifikation – syftar till att få fram en branschpraxis.
  4. Implementation (Proof-Of-Concept) – syftar till att genomföra ett Proof-Of-Concept genom implementering i ett antal mjukvaror.
  5. Verifiering och validering – syftar till verifiering med genomförande av tester baserat på testfall från AP3 och implementation av Proof-Of-Concept i AP4. Validering sker i nära samarbete med referensgrupp.
  6. Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper – syftar till att beskriva en branschpraxis som publiceras gratis via Nationella riktlinjer och på CoClass webbsida, samt att ta fram principer för förvaltning.
  7. Projektavslut med demonstration – syftar till att demonstrera projektets resultat genom filmer, föreläsningar och slutseminarium.

Vad händer nu?

– Hur kan du tillämpa CoClass i din verksamhet?

Med CoClass vill vi uppnå enhetliga beskrivningar och att information kan beskrivas på ett entydigt och överenskommet sätt. Vi ville alla ha ett standardiserat språk och en standardiserad datastruktur för att förenkla och effektivisera samhällsbyggnadssektorn – därigenom kom CoClass.

Exempelvis så kan du skapa egna företags- eller projektspecifika tillämpningsstrukturer på CoClass webbtjänst och komma åt dessa med CoClass API (ingår i tjänsten CoClass Studio).

I korthet

Slutseminarium är genomfört och stundande föreläsning finns. Demonstrationsfilmer är framtagna för att visa på projektets resultat. Projektet är avslutat.

Ta del av demofilmer och projektets resultat på CoClass webbtjänst under Om CoClass/CoClass i mjukvaror.

– Hur kan du tillämpa CoClass i din verksamhet? Diskutera gärna vidare i LinkedIn-gruppen ”CoClass Community”!

Se CoClass webbtjänst!