Under föreläsningen kommer du att få en introduktion till projektet och en case-presentation. Du kommer att få höra om övergripande resultat och se vart en fortsatt utveckling av CoClass och Branschpraxis kan ta oss, samt hur utvecklingen vidare kommer bedrivas.

Detta kommer att presenteras vid tre tillfällen:

Mer information om CoClass i mjukvaror hittar du på CoClass webbtjänst under Om CoClass/CoClass i mjukvaror.