Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper

Nu är den äntligen här! Projektet har under det sjätte arbetspaketet tagit fram branschpraxisen för tillämpning av CoClass i mjukvaror. Denna baseras på projektets tidigare arbetspaket. Arbetspaketet har även tagit fram principer för förvaltning av framtagen branschpraxis.

Framtagen branschpraxis med tillhörande förvaltningsprinciper utgör leveransen för arbetspaketet. Arbetspaket (sex) Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper är avslutad. Ta del av branschpraxis (slutrapport för arbetspaketet), samt dess bilagor; slutrapport för projektet som helhet, en instruktion för CoClass Studio och CoClass API samt en lista med definitioner som används i rapporterna.

Projektavslut med demonstration

Det sista arbetspaketet i projektet planerar att demonstrera projektets resultat om hur man kan använda sig av CoClass; genom filmer, föreläsningar och slutseminarium.

Arbetspaketet kommer att visa projektets resultat vid ett par föreläsningar, ett slutseminarium samt minst tre stycken demonstrationsfilmer.

Mer information om demotillfällena samt filmerna hittar du inom kort på CoClass webbsida. Detta i arbetspaket (sju) Projektavslut med demonstration.

Arbetspaket

Projektets genomförande är sammanfattade i sju arbetspaket:

  1. Behovsanalys – syftar till att dokumentera samhällsbyggnadssektorns behov avseende gemensamma tillämpningsprinciper av CoClass i IT-systemen.
  2. Kravspecifikation IT – syftar till att beskriva funktionella och icke funktionella krav på utformningen som ska ligga till grund för implementering av CoClass i olika mjukvaruapplikationer.
  3. Implementationsspecifikation – syftar till att få fram en branschpraxis.
  4. Implementation (Proof-Of-Concept) – syftar till att genomföra ett Proof-Of-Concept genom implementering i ett antal mjukvaror.
  5. Verifiering och validering – syftar till verifiering med genomförande av tester baserat på testfall från AP3 och implementation av Proof-Of-Concept i AP4. Validering sker i nära samarbete med referensgrupp.
  6. Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper – syftar till att beskriva en branschpraxis som publiceras gratis via Nationella riktlinjer och på CoClass webbsida, samt att ta fram principer för förvaltning.
  7. Projektavslut med demonstration – syftar till att demonstrera projektets resultat genom filmer, föreläsningar och slutseminarium.

Vad händer nu?

– Hur kan du tillämpa CoClass i din verksamhet?

Med CoClass vill vi uppnå enhetliga beskrivningar och att information kan beskrivas på ett entydigt och överenskommet sätt. Vi ville alla ha ett standardiserat språk och en standardiserad datastruktur för att förenkla och effektivisera samhällsbyggnadssektorn – därigenom kom CoClass.

Exempelvis så kan du skapa egna företags- eller projektspecifika tillämpningsstrukturer på CoClass webbtjänst och komma åt dessa med CoClass API (som ingår i CoClass Studio).

Under hösten kommer vi att kunna visa hur CoClass kan tillämpas i mjukvara. Det ska bli jättespännande! Demotillfällena samt filmerna hittar du inom kort på CoClass webbsida.

Du kan även gå en kurs i CoClass!

I korthet

Projektens resultat finns även att ta del av på CoClass webbtjänst under Om CoClass/CoClass i mjukvaror.

Branschpraxis är klar för CoClass i mjukvaror (arbetspaket sex)! Det ska bli väldigt spännande att i det sista arbetspaketet (sju), få visa resultaten om hur man kan använda sig av CoClass i mjukvaror.

– Hur kan du tillämpa CoClass i din verksamhet? Diskutera gärna vidare i LinkedIn-gruppen ”CoClass Community”!

Se CoClass webbtjänst!