Med effektmålet att den svenska bygg- & anläggningssektorn drastiskt ska minska sin klimatpåverkan vill projektet med utgångspunkt i LFM30s arbete utveckla, lansera och sprida en öppen klimatdatabas och visualisering som möjliggör nationell kunskapshöjning och benchmark för aktörer inom bygg- & anläggningsbranschen, på företags- och projektnivå, inom nyproduktion och renovering.

Med vetskap om LFM30s unika forskningshöjd, nuvarande resultat, understöd från den nyligen instiftade klimatlagsstiftningen samt kommunernas klimatkontrakt (nationellt och inom EU) anser projektgruppen att effektmålet är högst möjligt att uppnå.

Projektets målgrupp är:

  1. LFM30s 190 anslutna aktörer och
  2. Sveriges samtliga företag inom bygg- & anläggningssektor.

Projektets målgrupp, företag, offentliga/privata, som enskilt eller samlade i lokala/ regionala klimatinitiativ, pågående och under utveckling är i behov av dessa verktyg samlas i projektets referensgrupp för att kvalitetssäkra, skala, sprida och nyttja projektets lösningar. Projektägare är LFM30 med projektpartner Byggnadsfirman Otto Magnusson, IVL samt Cohive.

Fakta

ID: U10-2022-16
Beviljat i: Utlysning 10
Projektledare: Petter Andersson, Lokal Färdplan Malmö 2030