Om projektet

Projektet bygger vidare på rekommendationer från den förstudie om AI i samhällsbyggandet som genomförts inom Smart Built Environment.

Syftena med projektet är flerfaldiga och innefattar bland annat att:

  • Bilda en kunskapsplattform för AI riktad till samhällsbyggnadssektorns aktörer för att höja kunskapen och skapa insikter om AI:s möjligheter, såväl affärsmässiga som samhällsnyttiga
  • Bidra till ökad kravställarkompetens och ökad tillämpning av AI inom sektorn
  • Utgöra en början till, och plattform för, fortsatta strategiska Smart Built Environment-satsningar inom AI-området
  • Skapa samverkan och synergier kring AI mellan behovsägare och AI-specialister såväl som mellan Smart Built Environment och andra strategiska innovationsprogram
  • Möjliggöra för internationell samverkan inom AI-området

Konsortiet

Projektkonsortiet består av följande parter: Policy Impact AB, Savantic AB, Data Edge AB, Geoforum Sverige, BIM Alliance, Future Position X, Mälarenergi. Västerås Stad, Utilifeed AB, ABB AB, Renbloc AB, Akademiska Hus AB, Vasakronan AB och Myrspoven AB.

Därutöver samverkar vi med många andra organisationer, företag, kommuner och myndigheter genom våra referensgrupper och gemensamma event.

Innehåll och leveranser

Projektet kommer bland annat att leverera:

  • Goda exempel på spännande AI-lösningar och tillämpningar som skapar affärs- och samhällsnytta via omvärldsbevakning och praktiska användarfall inom planering och förvaltning som inspirerar aktörer och ligger till grund för nya AI-satsningar inom Smart Built Environment. Målet för användarfallen är att utveckla skalbara lösningar som skapar hållbara affärs- och samhällsnyttor.
  • Praktiskt stöd till behovsägare i branschen som vill komma igång med sin AI-resa genom innovationslabb och match-making av AI-kompetenser.
  • Samla branschens aktörer och AI-specialister i en för branschen helt ny AI Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i syfte att höja tillämpningstakten på sikt.
  • Konkreta rekommendationer för framtida AI-satsningar.

Projektet startade i november 2020 och avslutas i mars 2023.

Delta i våra aktiviteter

- Nu börjar vi tillämpa AI inom samhällsbyggnad! Kostnadsfritt webbinarium den 21 januari 2022, kl. 13.00–14.00 via Zoom.

Anmälan är nu stängd men eventet kommer att spelas in och läggas upp på Youtube med länk hit.

Övriga erbjudanden

- Har du som behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn en utmaning? Har du tillgång till data om utmaningen? Då har vi ett erbjudande till dig och din organisation! Läs mer och anmäl intresse! Vi har tre workshopsserier på gång men har fortfarande möjlighet att erbjuda fler.

https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2021/211027-ai-kom-igang/

Kraftsamling medverkar i andras event

- Bygg kompetens – Så lär vi av andra, en framtidsspaning, Webbinarium anordnat av InfraSweden2030, Smart Built Environment, SBUF. 15 december 2021. Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/watch?v=E0dawcaSzYE

- Allmännyttans Innovationslunch. 16 december 2021 och 20 januari 2022.

- FastighetsMässan syd. 14-15 september 2022.

Artiklar

"Sluta prata AI- bara gör!", Debattartikel i Fastighetsnytt av Mariell Juhlin, Projektledare, och Marcus Weiland, Delprojektledare. Läs artikeln här: https://www.fastighetsnytt.se/opinion/debatt/sluta-prata-ai-bara-gor/

Redan genomförda egna event

- Webbinarium: Nu börjar vi tillämpa AI inom samhällsbyggnad! Kostnadsfritt webbinarium den 3 december 2021, kl. 13.00–14.00 via Zoom.

Referensgruppsmöten

Inom Kraftsamlingen genomför vi faktiska användarfall i syfte att skapa goda exempel på AI-tillämpningar som skapar samhälls- och affärsnyttor. Till dessa knyts referensgrupper som tar del av arbetet i samband med sprintavslut.

Här sammanfattar vi arbetet under sprintarna för vårt AI användarfall inom Stadsplanering och energioptimering ifrån systemperspektiv:

Här sammanfattar vi arbetet under sprintarna för vårt AI användarfall inom Driftoptimering inom energi i befintligt bestånd:

Fakta

ID: S-2020-13
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Mariell Juhlin, Policy Impact AB