Om projektet

Projektet bygger vidare på rekommendationer från den förstudie om AI i samhällsbyggandet som genomförts inom Smart Built Environment.

Syftena med projektet är flerfaldiga och innefattar bland annat att:

  • Bilda en kunskapsplattform för AI riktad till samhällsbyggnadssektorns aktörer för att höja kunskapen och skapa insikter om AI:s möjligheter, såväl affärsmässiga som samhällsnyttiga
  • Bidra till ökad kravställarkompetens och ökad tillämpning av AI inom sektorn
  • Utgöra en början till, och plattform för, fortsatta strategiska Smart Built Environment-satsningar inom AI-området
  • Skapa samverkan och synergier kring AI mellan behovsägare och AI-specialister såväl som mellan Smart Built Environment och andra strategiska innovationsprogram
  • Möjliggöra för internationell samverkan inom AI-området

Konsortiet

Projektkonsortiet består av följande parter: Policy Impact AB, Savantic AB, Data Edge AB, Geoforum Sverige, BIM Alliance, Future Position X, Mälarenergi. Västerås Stad, Utilifeed AB, ABB AB, Renbloc AB, Akademiska Hus AB, Vasakronan AB och Myrspoven AB.

Därutöver samverkar vi med många andra organisationer, företag, kommuner och myndigheter genom våra referensgrupper och gemensamma event.

Innehåll och leveranser

Projektet kommer bland annat att leverera:

  • Goda exempel på spännande AI-lösningar och tillämpningar som skapar affärs- och samhällsnytta via omvärldsbevakning och praktiska användarfall inom planering och förvaltning som inspirerar aktörer och ligger till grund för nya AI-satsningar inom Smart Built Environment. Målet för användarfallen är att utveckla skalbara lösningar som skapar hållbara affärs- och samhällsnyttor.
  • Praktiskt stöd till behovsägare i branschen som vill komma igång med sin AI-resa genom innovationslabb och match-making av AI-kompetenser.
  • Samla branschens aktörer och AI-specialister i en för branschen helt ny AI Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i syfte att höja tillämpningstakten på sikt.
  • Konkreta rekommendationer för framtida AI-satsningar.

Projektet startade i november 2020 och avslutas i mars 2023.

Aktuella erbjudanden

Vår AI Arena, ett delprojekt inom Kraftsamling AI, har nu startat upp en genomförandegrupp med fokus på Digitala Tvillingar och AI där yrkesverksamma inom samhällsbyggnad som arbetar med att tillämpa AI möts för att dela kunskap, idéer och kontakter. Alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn är välkomna att medverka, t.ex. statliga organisationer, regioner, kommuner, fastighetsbolag, byggbolag, civilsamhället, arkitekter, konsulter, leverantörer och akademin – så länge ni är delaktiga i utveckling av en digital tvilling och är nyfikna på hur AI kan användas i tvillingen. Se mer information på följande länk: https://www.aiarena.se/genomforandegrupper

Kommande aktiviteter och event

- AI Temp 2023 - AI i samhällsbyggnadssektorn - Nuläge och framåtblick – en heldag om AI i samhällsbyggnadssektorn Kraftsamling - AI i samhällsbyggandet bjuder in till en heldagskonferens med fokus på att låta aktörer och AI-specialister dela med sig av faktiska lärdomar och erfarenheter. Vi har också bjudit in nyckelaktörer i sektorn som bidrar med omvärldsspaning och reflektion kring arbetet och vad vi har kvar att göra som bransch. Eventet riktar sig till alla typer av aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som har ett intresse av att lära mer om AI och hur AI kan generera ökade affärs- och samhällsnyttor. Det finns möjlighet att delta digitalt eller fysiskt på plats i Göteborg. Du hittar program och anmälan till eventet via AI Arenas webbsida på länk: https://www.aiarena.se/evenemang/heldag-om-ai

- AI-lunch - AI för hälsa och välbefinnande, 27 januari 2023. Anmäl dig här: https://www.aiarena.se/evenemang/ai-lunch-27-januari

- AI-lunch - AI för byggarbetsplatser, 10 mars 2023. Anmäl dig här: https://www.aiarena.se/evenemang/ai-lunch-10-mars

- AI-lunch - AI för hållbart samhällsbyggande, 24 mars 2023.

Genomförda event

- Berättelsen så här långt! Kostnadsfritt digitalt heldagsevent den 31 augusti kl. 09:30-15:00. Kraftsamling AI med inbjudna gäster bjöd på en heldag med fokus på tillämpad AI inom samhällbyggnadssektorn där behovsägare och AI-specialister delade med sig av faktiska lärdomar och erfarenheter. Perfekt för den som vill omvärldsspana, höja sin kunskap om AI och komma igång/fortsätta sin AI-resa. Du kan se eventet i efterhand på följande länk: https://youtu.be/2-djTcIFNS8

- Nu börjar vi tillämpa AI inom samhällsbyggnad! Webbinarium den 21 januari 2022. Se det i efterhand via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=HivFymya_OI

- Mariell Juhlin från Kraftsamling AI pratade på digitaliseringskonferens arrangerad av Sveriges Allmännytta och Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ den 29 augusti 2022.

- Mariell Juhlin från Kraftsamling AI pratade på det nordiska nätverket GI Nordens konferens den 10 oktober 2022.

- AI-lunch - AI för hållbar mobilitet, 2 december 2022. Se eventet här i efterhand: https://www.aiarena.se/kunskapsbank/ai-mobilitet

- AI-lunch - AI och digitala tvillingar som stöd för stadsplanering, 15 november 2022. Se eventet här i efterhand: https://www.aiarena.se/kunskapsbank/ai-digitala-tvillingar

- Nu börjar vi tillämpa AI inom samhällsbyggnad! Kostnadsfritt webbinarium den 3 december 2021.

- Mariell Juhlin var med och talade på Persontrafik 2022 den 26 oktober i Stockholm.

- Bygg kompetens – Så lär vi av andra, en framtidsspaning, Webbinarium anordnat av InfraSweden2030, Smart Built Environment, SBUF. 15 december 2021. Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/watch?v=E0dawcaSzYE

- Allmännyttans Innovationslunch. 16 december 2021 och 20 januari 2022.

- Hack for Gävle - Bidra med din kompetens för att lösa samhällsutmaningar! Mer information om resultaten finns på www.aiarena.se

- AI Arenas AI-lunch. Kostnadsfritt lunchwebbinarium den 18 mars 2022. Länk till inspelning: https://youtu.be/RjlESijRIeY

- AI Arenas AI-lunch. Kostnadsfritt lunchwebbinarium den 20 maj 2022. Länk till inspelning: https://youtu.be/iZKX8TxDR8w

- Kraftsamling AI och AI Arena arrangerade ett event på stora scenen på konferensen H22 i Helsingborg den 14 juni kl. 12:30-13:10. Se H22:s webbsida: https://www.h22cityexpo.se/program/huvudscen-14-juni

Artiklar

"Utan AI i landets kommuner når vi inte hållbarhetsmålen", Debattartikel i Dagens Samhälle av Mariell Juhlin, Projektledare, och Marcus Weiland, Delprojektledare. Läs artikeln här: https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/utan-ai-i-landets-kommuner-nar-vi-inte-hallbarhetsmalen/

"Sluta prata AI - bara gör!", Debattartikel i Fastighetsnytt av Mariell Juhlin, Projektledare, och Marcus Weiland, Delprojektledare. Läs artikeln här: https://www.fastighetsnytt.se/opinion/debatt/sluta-prata-ai-bara-gor/

- "Satsa smart på digitalisering och kom ikapp", Marcus Weiland intervjuades av Byggvärlden 8 november 2022. Läs artikeln här: https://www.byggvarlden.se/satsa-smart-pa-digitalisering-och-kom-ikapp/

- "Hallå där, Marcus Weiland…", Marcus Weiland intervjuades av Byggvärlden, 9 december, 2022. Läs artikeln här: https://www.byggvarlden.se/halla-dar-marcus-weiland/

- "Mjuka faktorer viktiga för att lyckas med AI", Krönika av Marcus Weiland i Byggvärlden, 9 december, 2022. Läs krönikan här: https://www.byggvarlden.se/mjuka-faktorer-viktiga-for-att-lyckas-med-ai/

Poddar

I samverkan med Geoforums Positionspodden har delprojektet AI Arena producerat två poddavsnitt:

Avsnitt 1: Om AI inom samhällsbyggnad med Marcus Weiland, vice VD på AI-bolaget Savantic och delprojektledare. Programledare: Ann-Kristin Belkert, projektledare AI Arena.

Avsnitt 2: Podd om AI inom VA-området med Marcus Weiland, Savantic, Ann-Kristin Belkert, AI Arena och David Rehn, Stockholm Vatten och Avfall.

Ni hittar båda avsnitten här: https://geoforum.se/nyheter/positionspodden

Referensgruppsmöten

Inom Kraftsamlingen genomför vi faktiska användarfall i syfte att skapa goda exempel på AI-tillämpningar som skapar samhälls- och affärsnyttor. Till dessa knyts referensgrupper som tar del av arbetet i samband med sprintavslut.

Här sammanfattar vi arbetet under sprintarna för vårt AI användarfall inom Stadsplanering och energioptimering ifrån systemperspektiv:

Här sammanfattar vi arbetet under sprintarna för vårt AI användarfall inom Driftoptimering inom energi i befintligt bestånd:

Fakta

ID: S-2020-13
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Mariell Juhlin, Policy Impact AB