Om projektet

Projektet bygger vidare på rekommendationer från den förstudie om AI i samhällsbyggandet som genomförts inom Smart Built Environment.

Syftena med projektet är flerfaldiga och innefattar bland annat att:

  • Bilda en kunskapsplattform för AI riktad till samhällsbyggnadssektorns aktörer för att höja kunskapen och skapa insikter om AI:s möjligheter, såväl affärsmässiga som samhällsnyttiga
  • Bidra till ökad kravställarkompetens och ökad tillämpning av AI inom sektorn
  • Utgöra en början till, och plattform för, fortsatta strategiska Smart Built Environment-satsningar inom AI-området
  • Skapa samverkan och synergier kring AI mellan behovsägare och AI-specialister såväl som mellan Smart Built Environment och andra strategiska innovationsprogram
  • Möjliggöra för internationell samverkan inom AI-området

Konsortiet

Projektkonsortiet består av följande parter: Policy Impact AB, Savantic AB, Data Edge AB, Geoforum Sverige, BIM Alliance, Future Position X, Mälarenergi. Västerås Stad, Utilifeed AB, ABB AB, Renbloc AB, Akademiska Hus AB, Vasakronan AB och Myrspoven AB.

Därutöver samverkar vi med många andra organisationer, företag, kommuner och myndigheter genom våra referensgrupper och gemensamma event.

Innehåll och leveranser

Projektet kommer bland annat att leverera:

  • Goda exempel på spännande AI-lösningar och tillämpningar som skapar affärs- och samhällsnytta via omvärldsbevakning och praktiska användarfall inom planering och förvaltning som inspirerar aktörer och ligger till grund för nya AI-satsningar inom Smart Built Environment. Målet för användarfallen är att utveckla skalbara lösningar som skapar hållbara affärs- och samhällsnyttor.
  • Praktiskt stöd till behovsägare i branschen som vill komma igång med sin AI-resa genom innovationslabb och match-making av AI-kompetenser.
  • Samla branschens aktörer och AI-specialister i en för branschen helt ny AI Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i syfte att höja tillämpningstakten på sikt.
  • Konkreta rekommendationer för framtida AI-satsningar.

Projektet startade i november 2020 och avslutas i mars 2023.

Aktuella erbjudanden

- Har du som behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn en utmaning? Har du tillgång till data om utmaningen? Då har vi ett erbjudande till dig och din organisation! Läs mer och anmäl intresse! Vi har tre workshopsserier på gång men har fortfarande möjlighet att erbjuda fler.

https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2021/211027-ai-kom-igang/

Kommande aktiviteter och event

- Berättelsen så här långt! Kostnadsfritt digitalt heldagsevent den 31 augusti kl. 09:30-15:00. Kraftsamling AI med inbjudna gäster bjuder på en heldag med fokus på tillämpad AI inom samhällbyggnadssektorn där behovsägare och AI-specialister delar med sig av faktiska lärdomar och erfarenheter. Vi kommer t.o.m. att ha en AI-akut med specialister dit man kan skicka frågor. Perfekt för den som vill omvärldsspana, höja sin kunskap om AI och komma igång/fortsätta sin AI-resa. Anmäl dig på följande länk: https://www.eventbrite.se/e/berattelsen-sa-har-langt-registrering-308823097197

- Mariell Juhlin från Kraftsamling AI pratar på digitaliseringskonferens arrangerad av Sveriges Allmännytta och Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ den 29 augusti 2022. Passa på att anmäla dig (senast 21/8) https://lnkd.in/dF5wcDhv

- Mariell Juhlin från Kraftsamling AI pratar på det nordiska nätverket GI Nordens konferens den 10 oktober 2022.

- AI-lunch - AI för plan- och bygglovsprocess, 14 oktober 2022

- AI-lunch - AI för hållbar mobilitet, 11 november 2022

- AI-lunch - AI för infrastruktur, 2 december 2022

- AI-lunch - AI för hälsa och välbefinnande, 27 januari 2023

- AI-lunch - AI för byggarbetsplatser, 10 februari 2023

- AI-lunch - AI för hållbart samhällsbyggande, 24 mars 2023

- Slutkonferens, mars/april 2023 i Göteborg.

Genomförda event

- Nu börjar vi tillämpa AI inom samhällsbyggnad! Webbinarium den 21 januari 2022. Se det i efterhand via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=HivFymya_OI

- Nu börjar vi tillämpa AI inom samhällsbyggnad! Kostnadsfritt webbinarium den 3 december 2021.

- Bygg kompetens – Så lär vi av andra, en framtidsspaning, Webbinarium anordnat av InfraSweden2030, Smart Built Environment, SBUF. 15 december 2021. Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/watch?v=E0dawcaSzYE

- Allmännyttans Innovationslunch. 16 december 2021 och 20 januari 2022.

- Hack for Gävle - Bidra med din kompetens för att lösa samhällsutmaningar! Mer information om resultaten finns på www.aiarena.se

- AI Arenas AI-lunch. Kostnadsfritt lunchwebbinarium den 18 mars 2022. Länk till inspelning: https://youtu.be/RjlESijRIeY

- AI Arenas AI-lunch. Kostnadsfritt lunchwebbinarium den 20 maj 2022. Länk till inspelning: https://youtu.be/iZKX8TxDR8w

- Kraftsamling AI och AI Arena arrangerade ett event på stora scenen på konferensen H22 i Helsingborg den 14 juni kl. 12:30-13:10. Se H22:s webbsida: https://www.h22cityexpo.se/program/huvudscen-14-juni

Artiklar

"Utan AI i landets kommuner når vi inte hållbarhetsmålen", Debattartikel i Dagens Samhälle av Mariell Juhlin, Projektledare, och Marcus Weiland, Delprojektledare. Läs artikeln här: https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/utan-ai-i-landets-kommuner-nar-vi-inte-hallbarhetsmalen/

"Sluta prata AI- bara gör!", Debattartikel i Fastighetsnytt av Mariell Juhlin, Projektledare, och Marcus Weiland, Delprojektledare. Läs artikeln här: https://www.fastighetsnytt.se/opinion/debatt/sluta-prata-ai-bara-gor/

Referensgruppsmöten

Inom Kraftsamlingen genomför vi faktiska användarfall i syfte att skapa goda exempel på AI-tillämpningar som skapar samhälls- och affärsnyttor. Till dessa knyts referensgrupper som tar del av arbetet i samband med sprintavslut.

Här sammanfattar vi arbetet under sprintarna för vårt AI användarfall inom Stadsplanering och energioptimering ifrån systemperspektiv:

Här sammanfattar vi arbetet under sprintarna för vårt AI användarfall inom Driftoptimering inom energi i befintligt bestånd:

Fakta

ID: S-2020-13
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Mariell Juhlin, Policy Impact AB