För att vända utvecklingen i utsatta områden och för att minska segregering i samhället i Sverige så görs nu flera stora satsningar av både myndigheter och kommunala fastighetsägare. Detta projekt ska följeforska Framtidenkoncernens stora satsning på 11 miljarder kronor i utsatta områden i Göteborg.

Framtidenkoncernen är Sveriges största grupp av fastighetsägare så deras satsning kommer att bli ett viktigt exempel för andra kommunala fastighetsägare i Sverige.

Miljöfrågor, och i synnerhet minskning av energianvändning i byggnader från miljonprogramstiden, överlappar med sociala hållbarhetsmål om minskning av segregation. Från tidigare doktorandprojekt finns byggnadsspecifika data på utvecklingen i energianvändning i flerbostadhusbeståndet. Detta gör det möjligt att visa på synergier som finns i att arbeta mot både sociala och miljömässiga hållbarhetsmål i utsatta områden.

Centralt i detta projekt är att samla in data om status i det svenska flerbostadshusbeståndet för att visa på i vilken utsträckning Framtidenkoncernens mål uppnås.

Projektet bygger vidare på tre tidigare doktorandprojekt som har byggt upp en stor databas om hela Sveriges flerbostadshusbestånd. Att ha information om hela
Sveriges flerbostadshusbestånd är viktigt för att kunna jämföra de utsatta områdena i Göteborg, där det görs satsningar av Framtidenkoncernen, med andra likande utsatta områden i andra svenska städer.

För att Framtidenkoncernen ska kunna visa upp vad satsningarna har lett till med stor tilltro så inkluderar detta projekt en doktorandtjänst som blir oberoende av Framtidkoncernens finansiering. Doktoranden kommer att fokusera sitt arbete på segregation, hållbarhetsfrågor och utvecklingen i utsatta områden.

Framtidenkoncernens satsning kommer att vara en centralfallstudie för doktorandprojektet. Det finns tre områden för analyser där Framtidenkoncernens intresse överlappar med doktorandprojektets planerade forskning:

  1. Utvärdering av utvecklingen i Göteborgs utsatta områden.
  2. Analys av affärsmässigheten i att göra investeringar i utsatta områden. Detta är viktigt eftersom det råder oklarheter bland kommunala fastighetsföretag ifall EU lagstiftning tillåter företagen att investera i utsatta områden. EU lagstiftningen kräver att företag agerar affärsmässigt.
  3. Analys av synergier mellan miljömässiga och sociala investeringar och satsningar av kommunala fastighetsföretag och andra svenska myndigheter.

Projektet kommer även att bygga vidare på tidigare kontakter med svenska myndigheter från de tidigare doktorandprojekten. Projektresultat kommer därigenom att även bli nyttiga för myndigheter som till exempel
Boverket, Finansdepartementet och Riksrevisionen, som projektgruppen tidigare har levererat analyser till om bostadsbeståndet.

Projektet genomförs i ett samarbete mellan RISE, Umeå Universitet och Framtidenkoncernen. Umeå Universitet bidrar med handledning och expertis inom segregationsforskning, RISE bidrar med handledning och med data från de tre tidigare doktorandprojekten, och Framtidenkoncernen är behovsägare och bidrar med fallstudien samt finansiering för handledning och rapporter om utvecklingen i deras byggnadsbestånd.

Fakta

ID: U10-2022-11
Beviljat i: Utlysning 10
Projektledare: Mikael Mangold, RISE Research Institutes of Sweden AB