Slutrapport för DigSam arbetspaket 5: Utbildningsseminarier med fokus på användning av digital teknik


Delprojektledare Andreas Huss, Sweco.

Ett unikt nätverk av olika kompetenser och ökad kunskap om digitala tekniker och processer inom samhällsbyggnad. Det är resultatet av DigSams kunskapslyft för kommuner.

Rekommendationen från projektet: Låt det inte stanna här! Sprid kunskapen till fler och skapa en task force från kommun, näringsliv och akademi som studerar och testar verkliga uppgifter i kommunal verksamhet.

Sveriges kommuner har en avgörande roll för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Det finns kompetenta och drivna eldsjälar som driver på utvecklingen samtidigt som kunskapsnivån om digitala möjligheter hos många kommuner är låg. Genom en serie utbildningsdagar har DigSam inspirerat, utbildat och skapat ett unikt nätverk för kommunala tjänstepersoner i syfte att katalysera användningen av digitala tekniker och processer inom samhällsbyggnadsprocessen.

Skapa en plattform för kunskapsspridning

Den viktigaste slutsatsen från projektet är att den här typen av nätverk och inspirationsutbildning är mycket värdefullt för verksamheterna och något som bör fortsätta och nå fler kommuner. Det är genom att kommunerna lär av varandra och samarbetar med akademin och näringslivet som digitaliseringen kan ta fart. Rekommendationen är att någon befintlig organisation, till exempel Lantmäteriet eller Smart Built Environment tar taktpinnen och skapar en plattform för fortsatt kunskapsspridning.

Detaljstudera delar av digital stadsutveckling

För att fördjupa kunskapen i praktiken är rekommendationen även att skapa en task force av innovationskunniga personer, teknikexperter och personer från kommunerna som studerar och testar olika konkreta utmaningar. Till exempel analyser och data mellan BIM/GIS, klimatkomfortanalyser för detaljplaner eller parametrisk design i detaljplaneringen. Tekniken finns, det är hur den ska implementeras som är stora utmaningen.

Höga betyg från deltagarna

I utvärderingen fick utbildningsdagarna 4,4 av 5 i betyg. Många önskar en fortsättning och ser nätverket som särskilt värdefullt i den egna verksamheten. Deltagarna uppskattade också mixen av föreläsare och deltagare från kommun, universitet och systemleverantörer samt upplägget med att föreläsningar och workshops blandas.

Om delprojektet

Utbildningsdagarna är ett av fem arbetspaket i DigSam. Syftet var att inspirera och höja kunskapsnivån hos främst kommunala tjänstepersoner och att skapa nya kontakter så att digitala tekniker och processer börjar användas mer inom samhällsbyggnaden för att nå en hållbare process. Under fem heldagar genomfördes 26 inspirationsföreläsningar, 10 workshops, 10 erfarenhetsåterföringar från deltagare, 1 dialogverkstad och 1 expertpanel. Sammanlagt 61 personer från kommuner och 39 experter deltog.

Teman för dagarna var digitala analyser och simulering av tidiga skeden i stadsutveckling, gestaltning och visualisering, aktörsdialoger, samordning och integration av ICT, ITS och IOT i rumslig planering och förankring i organisationen. Dokumentation, filmer och artiklar finns sammanställt från alla dagar.

Arbetspaketet har letts och planerats av Andreas Huss, Ulf Ranhagen och Adam Sjödin på Sweco Architects i Stockholm. I arbetsgruppen
deltog Jenny Carlstedt, Lantmäteriet, Anders Neregård Sweco Architects och Emily Folkö, Sascha Benes och Frida Hammarlind från Örebro kommun
med. Kommunerna som deltog var Alingsås, Linköping, Örebro, Gotland, Uppsala, Umeå, Falun, Helsingborg och Höganäs. Bland inbjudna talare fanns personer från Boverket och Lantmäteriet, KTH, SVT, Ericsson, Autodesk och Microsoft.


Dokumentation från dagarna

Här hittar du all dokumentation från utbildningsdagarna.
Till dokumentationen

Andreas Huss sammanfattar

Andreas Huss intervjuas om resultat och rekommendationer.
Se filmen

Film om parametrisk design

Film om parametrisk design från en av utbildningsdagarna.
Se filmen


Till startsidan för DigSams slutrapporter