Workshop om projektresultaten på DigSams slutseminarium.

Projektets resultat och rekommendationer kan vara underlag för en strategisk plan med syfte att uppnå de mål och undanröja de hinder som projektet identifierat.

Fem rekommendationer

Rekommendationerna kan omgående användas på en arbetsplats och gärna i samband med verksamhetsplanering:

  1. Diskutera upplevda juridiska hinder i din lednings- eller arbetsgrupp. Använd Arbetspaket 1 resultat som grund i diskussionen. Är det något hinder idag som kan tas bort genom ett annat arbetssätt?

  2. Använd visionen i arbetspaket 2, ett nationellt ”Hemnet” för lagring och åtkomst av data, i samband med verksamhetsplanering. Diskutera vad som behöver utföras i ett första steg i riktning mot visionen. Är det att digitalisera detaljplaner, sätta metadata på era data eller testa en befintlig plattform för att tillgängliggöra dina data tillsammans med flera aktörer?

  3. Använd visionen i arbetspaket 3, en Digital tvilling, som utgångspunkt för kommunens översiktsplanering när ni startar upp arbetet. Diskutera vad som behöver utföras som ett första steg i riktning mot visionen. Ta fram nästa Översiktsplan digitalt? Studera Boverkets modell för Översiktsplan?

  4. Studera och använd handboken för digitalisering av detaljplaner som arbetspaket 4 har tagit fram. Är det möjligt att skapa samverkan kring digitaliseringen inom ditt län?

  5. Ta del av inspirationsmaterial som tagits fram i arbetspaket 5 när din verksamhet ska påbörja förändringsarbetet av era arbetssätt. Sätt gärna samman ett lokalt innovationsteam med blandade kompetenser. Testa någon av metoderna i en reell uppgift.


Till startsidan för DigSams slutrapporter