Projektet DigSam har i fem delprojekt studerat olika problemområden som står i vägen för en sammanhängande samhällsbyggnadsprocess i syfte att komma med rekommendationer för hur hindren kan undanröjas. Resultaten visar att digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är fullt möjlig. För att lyckas krävs dock samverkan mellan de olika aktörerna i processen, både offentliga och privata, samt långsiktighet och uthållighet i en snabb föränderlig värld.

Arbetsgrupperna har haft en bred representation från statliga myndigheter, kommuner och bygg- och fastighetssektorn. Varje delprojekts slutsatser finns redovisade i en egen slutrapport.

Projektledare: Elisabeth Argus, digital strateg och vd på Bonacordi.

Våra tips

Rekommendationerna kan omgående användas på en arbetsplats och gärna i samband med verksamhetsplanering:

  1. Diskutera upplevda juridiska hinder i din lednings- eller arbetsgrupp. Använd resultaten från arbetspaket ett som grund i diskussionen. Är det något hinder idag som kan tas bort genom ett annat arbetssätt?

  2. Använd visionen i arbetspaket två, ett nationellt ”Hemnet” för lagring och åtkomst av data, i samband med verksamhetsplanering. Diskutera vad som behöver utföras i ett första steg i riktning mot visionen. Är det att digitalisera detaljplaner, sätta metadata på era data eller testa en befintlig plattform för att tillgängliggöra dina data tillsammans med flera aktörer?

  3. Använd visionen i arbetspaket tre, en Digital tvilling, som utgångspunkt för kommunens översiktsplanering när ni startar upp arbetet. Diskutera vad som behöver utföras som ett första steg i riktning mot visionen. Ta fram nästa Översiktsplan digitalt? Studera Boverkets modell för Översiktsplan?

  4. Studera och använd handboken för digitalisering av detaljplaner som arbetspaket fyra har tagit fram. Är det möjligt att skapa samverkan kring digitaliseringen inom ditt län?

  5. Ta del av inspirationsmaterial som tagits fram i arbetspaket fem när din verksamhet ska påbörja förändringsarbetet av era arbetssätt. Sätt gärna samman ett lokalt innovationsteam med blandade kompetenser. Testa någon av metoderna i en reell uppgift.
Om DigSam

DigSam är en utökning och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment och ett resultat av regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”. Projektet är finansierat av Vinnova och sektorn samfinansierar med lika mycket. Projektet startade i september 2017 och avslutades i december 2019.


Slutkonferens för DigSam

Presentation av resultat och rekommendationer.
Sammanfattning av dagen

Reportage och intervjuer

Här har vi samlat nyheter, reportage och intervjuer.
Alla nyheter

Filmer om projektet

Se alla filmer som tagits fram under projektet.
Alla filmer