Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. Projektet startade 2017 och har bestått av fem delprojekt: juridiska hinder för digitaliseringen, kartläggning av lagring och åtkomst av data, riktlinjer för 3D-översiktsplaner, handbok för digitalisering av detaljplaner samt utbildnings- och inspirationsdagar för kommuner.

Vi välkomnar nu alla som är intresserade av digitaliseringsfrågor inom samhällsbyggnad till vår stora slutpresentation!

Tid: 7 november, heldag (exakta tider meddelas senare)
Plats: Piperska Muren, Oscarssalen, Scheelegatan 14, Stockholm (Kungsholmen)

Program

Preliminärt program.

09:30 Fika och registrering. Vi bjuder på kaffe och te.
10:00 Välkomna! Om projektet DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess.
10:30 Presentation av arbetspaket 1 (Upplevda juridiska hinder) och 2 (Lagring och åtkomst av information).
11:00 Workshop
12:00 Lunch
13:00 Presentation av arbetspaket 3 (3D infrastruktur- och översiktsplaner) och 4 (Handbok för digitala detaljplaner).
13:30 Workshop
14:15 Presentation av arbetspaket 5 (Inspirations- och utbildningsseminarier).
14:30 Eftermiddagsfika
15:00 – 16:00 Gemensam diskussion
16:00 – 17:00 Mingel

Vi avslutar dagen med ett gemensamt mingel. Här finns goda tillfällen att diskutera framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess och knyta nya kontakter.

Varmt välkommen!

Elisabeth Argus, Projektledare för DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess
Tel: 076-76 44 100
E-post: elisabeth.argus@bonacordi.se

Anmäl dig här

Ange namn på organisation eller företag
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
DigSams projektgrupper på uppstartsmötet i september 2018.