Gå till innehållet

Projekt DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess

Trots att digitaliseringen pågått i över 30 år är fortfarande en stor del av samhällsbyggnadsprocessen analog och pappersbaserad. Hur säkerställer vi att samhällsbyggnadsprocessen är inkluderande, effektiv och enhetlig?

Projektledare: Elisabeth Argus, digital strateg och vd på Bonacordi.

Information som arbetas fram i processens olika faser ska kunna användas på ett smidigt sätt av nästa aktör i nästa skede processen. För att nå dit behöver informationen vara digital och standardiserad.

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden — att genomföra översiktsplanering, medborgardialog och medskapande med användning av digitaliseringens tekniska möjligheter. Därutöver kommer projektet att kartlägga möjligheterna till enklare lagring och åtkomst av data samt vilka upplevda juridiska hinder som finns för en digital samhällsbyggnadsprocess.

DigSam är en utökning och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment och ett resultat av regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”. Projektet är finansierat av Vinnova och sektorn samfinansierar med lika mycket. Projektet startade i september 2017 och avslutas i december 2019.

Rapport och resultat

Alla rapporter från projektet finns samlade på en webbsida. Där hittar du även intervjuer med projektdeltagare, tips och rekommendationer, presentationsmaterial med mera.

Fem fokusområden

DigSam består av fem olika arbetspaket:
Arbetspaketledare: Martin Andrée, Ulf Hedlund, Monica Ek, Frida Hammarlind och Andreas Huss.

Senaste nytt från projektet

Filmer

Filmer från projektet DigSam.

20191120
Filmade röster från projektet

20191115
Slutkonferens för DigSam

20191001
Dokumentation, filmer och artiklar från utbildningsseminarierna

20190627
Stort engagemang på referensgruppsmöte för DigSam-projektet

20190521
Så får vi digitaliseringen att bli verklighet

Fler nyheter i vårt nyhetsarkiv

Följ oss på Linkedin för löpande uppdateringar från projektet.

Kontakt:

Projektledare: Elisabeth Argus, digital strateg och vd på Bonacordi. Tel: 076-764 41 00 elisabeth.argus@bonacordi.se