Städer är ytterst komplexa system och mängden information som behövs för att fatta informerade hållbara beslut är i det närmaste oändlig. För att vi ska kunna nå
hållbarhetsmålen behöver kommunerna utveckla sin kompetens i att hantera, visualisera och kommunicera kring stadens olika system och tjänster.

IoT spelar här en helt avgörande roll men att bara samla in sensor data till en IoT plattform är inte tillräckligt. För att till fullo utnyttja digitaliseringen måste sensordata omsättas till berättelser, kunskap och förståelse.

Vi måste också lära oss att integrera den nya kunskapen i de möten och processer där vi designar den framtida staden och för att fatta de nödvändiga besluten som krävs för att uppnå ett hållbart samhälle.

Här kan digitala tvillingar hjälpa till. Genom att sammanfoga olika typer av data till en helhet skapar vi ett intuitivt verktyg där allt kan förstås i ett sammanhang, där vi kan röra oss mellan olika scenarier, fram och tillbaka i tiden och in och ut i olika skalor såsom byggnaden, kvarter eller stadsdelen.

Svenska kommuners väg till användbara digitala tvillingar är dock lång. I det här projektet vill vi tillämpa tidigare lösningar utvecklade inom de olika deltagande organisationerna och skapa digital tvilling över Kista med syftet att:

  1. Visa på en fungerand e generisk lösning (dvs som kan användas oavsett
    behovsområde) där vi går ifrån sensor och semantisk data, till nyckeltal och
    simuleringar, till berättelser.
  2. Förstå hur kommunerna måste ändra sitt arbetssätt kring and ra datatyper för att de ska kunna kombineras med IoT-datan.
  3. Med den byggda tvillingen göra en behovsinventering och förstå hur man skulle kunna använda tvillingen i de olikaorganisationerna och vad man behöver för att kunna göra det.
Fakta

ID: U11-2023-07
Beviljat i: Utlysning 11
Projektledare: Uwe Stephan, Stockholms stad