Arbetsgrupp
 • Christer Green, Arbio AB (servicebolag till Svenskt Trä)
 • Dan Larsson, Imbri/Kemdb
 • Joa Palmer, Dacke app
 • Johanna Brismark, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Klas Eckerberg/Johanna Brolin, AB Svensk Byggtjänst
 • Lisa Henningsson, Bjerking AB
 • Margeritha Lisco, LTH
 • Robert af Wetterstedt, Bjerking AB
 • Rogier Jongeling, Nationella riktlinjer och PlanB
 • Ulf Bergvall, Coresource Solutions AB
Styrgrupp
 • Christer Green, Arbio AB (servicebolag till Svenskt Trä)
 • Ivana Kildsgaard, Tengbomgruppen AB (representerar 100Gruppen)
 • Klas Eckerberg/Johanna Brolin, AB Svensk Byggtjänst
 • Konstantinos Litsios, Miljömärkning Sverige AB (Svanen)
 • Pehr Hård, Building Green in Sweden AB (Sweden Green Building Council)
 • Per Håkansson, Kompanjonen Norden AB
 • Robert af Wetterstedt, Bjerking AB
 • Staffan Olsson, GS1 Sweden
 • Tove Malmqvist Stigell, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Ulf Bergvall, Coresource Solutions AB
Referensgrupp
 • Anna Forsberg, Loopfront AB
 • Anna Göth, AB Svensk Byggtjänst
 • Carina Loh Lindholm, Basta och CCBuild (IVL)
 • Fredrik Östlin, off2off
 • Hanna Torlén, Zynka BIM
 • Henrik Olausson, Palats
 • Jakob Tengvald, TenC
 • Jan Boström, Sunda Hus
 • Jenny Ekman, Sajkla
 • Johanna Ljunggren, Kinnarps
 • John Hultberg, RP
 • Lena Wettergren, Adda Inköpscentral
 • Klas Björeús, Adda Inköpscentral
 • Mikael Sjölund, Coreco
 • Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten
 • Nicholas Alvén, Nikdev
 • Ola Göransson, place2place
 • Peter Liljestrand, Vican
 • Sebastian God, Rekomo
 • Sebastian Rudenstam, Beleco
 • Staffan Ahrgren, Byggvarubedömningen Sverige