Fokuset på de globala hållbarhetsmålen ökar stadigt och som resultat efterfrågas livscykelcentrerade fastighetstjänster i allt större utsträckning av hyresgäster såväl som fastighetsbolags intressenter. Samtidigt är den nutida fastighetsförvaltningssektorn mycket fragmenterad, flödesekonomin komplex och fastigheters livscykelfaser separerade.

För närvarandet saknas också ramverk för hur man kan integrera ny fastighetsteknik med branschkompatibla BIM-baserade förvaltningsverktyg. Intresset för nya tekniska ekosystem som bland annat inkluderar Digitala Tvillingar, Internet of Things och Blockchain har dock tveklöst vuxit kraftigt. Dessa nya ekosystem kan vara en del av lösningen för att sammanlänka arbetsprocesser, aktörer och fastigheters livscykelfaser. Varvid nya framväxande teknologier integrerade med fastighetsinformationsmodeller kan säkerställa tillgängligheten på data och visualiseringar i rätt tid och på rätt plats.

Projektets ska utveckla och utvärdera en Blockchain-baserade plattform för Digitala Tvillingar och förverkliga den fulla potentialen hos smarta fastighetsinformationsmodeller i det digitala ekosystemet. Utvecklingen av den digitala plattformen förväntas resultera i möjligheten att upprätta ”live”, säkra, transparenta, informationsrika Digitala Tvillingar, förvaltningsapplikationer och rapporteringsverktyg.

Projektet samordnas och genomförs av erfarna forskare specialiserade på Blockchain, Digitala Tvillingar, IoT och livscykelcentrerad fastighetsförvaltning från Jönköping University, TU Wien, University of Turin och University of Huddesfield. Pythagoras AB och Plan B BIM AB kommer att delta som branschpartners och primära intressenter.

Fakta

ID: U9-2021-3
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Ibrahim Yitmen, Tekniska Högskolan i Jönköping