Gå till innehållet

Fortbildningskurser för yrkesverksamma och doktorandkurser

Projektet syftar till att utveckla och genomföra kurser inom programmets område mot två målgrupper: dels yrkesverksamma, dels forskarstuderande. kurserna ska utvecklas och ges i samverkan mellan akademi, industri och myndigheter inom samhällsbyggnadssektorn och i samarbete med andra sektorer med koppling till området.

Uppdaterad den