Projekt inom fokusområdet

2018 startar två strategiska projket inom fokusområde Kunskapslyft.

Inom fokusområdet inriktar vi arbetet på att stödja och samordna kompetensutveckling för nya integrerade processer. Om vi vill använda digitaliseringen och utnyttja fördelarna med objektsbaserad information och industriella processer krävs både ökade kunskaper och färdigheter men också förmågan att bryta invanda mönster i hur vi arbetar och i hur vi ser på och använder arbetssätt, roller och processer.

Förändringarna kommer inte i huvudsak att beröra teknikfrågor utan fokusera på det stora behov av förändringar på både individ- och företagsnivå som finns. De förändringar identifierats som nödvändiga måste införas stegvis i en process. För att åstadkomma nya arbetssätt krävs också starka ledare som kan driva förändringarna.