Mer om effektlogiken

Ta del av en presentation som som ger fördjupad information om programmets effektlogik.

Programmets övergripande effektmål

 • Cirkulär resurshantering och effektivare processer avseende tid och kostnad – från planering till långsiktig förvaltning

 • Den bebyggda miljöns kvalitet har utvecklats, och genomsyras av funktionell hållbarhet, estetisk utformning, lång livslängd och robusthet

 • Tydligt bidra till minskade utsläpp av växthusgaser i enlighet med Sveriges klimatmål för 2030

 • Flera nya värdekedjor och ny affärslogik baserad på livscykelperspektiv, plattformar samt nya konstellationer av aktörer

Kortsiktiga effekter 2026

Effektivitet

 • Ökad produktivitet inom sektorn
 • Effektivare energi- och materialanvändning
 • Kortare handläggningstider hos myndigheter
 • Effektivare beslutsprocesser hos myndigheter

Informationsstrukturer och informationsflöde

 • Enhetliga strukturer för BIM och GIS
 • Ökad tillgång till öppna data för byggande, brukande och underhåll
 • Branschpraxis och lagstiftning stödjer delning av digital data
 • Entydighet gällande ansvar, ägande och nyttjanderätt av digital information
 • Ökad förmåga att nyttiggöra AI

Tillämpbar kunskap

 • Nya tjänster eller produkter tillgängliga på marknaden
 • FUI-miljöer etablerade för en ökad samverkan mellan sektorns aktörer, akademi och forskningsinstitut
 • Ökad innovationskraft hos sektorns aktörer

Klimatperspektiv

 • Reduktion av klimatpåverkan genom byggnadsverkets hela livscykel
 • Klimatpåverkan deklareras digitalt och systematiskt

Digitaliseringens förändringskraft

 • Byggprojekt genomförs i industriella processer med stöd av digitalisering
 • Affärsmodeller hos aktörer baseras på nytta i ett livscykelperspektiv
 • Förändrad organisering av arbete, processer och kompetenser
 • Lärande organisationer
 • Metoder utvecklade för att analysera och hantera riskerna med digital transformation
Effektlogik version 3.0