Mer om effektlogiken

Ta del av en presentation som som ger fördjupad information om programmets effektlogik.

Programmets övergripande effektmål

 • 40 procent minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering av byggnader och infrastruktur
 • 33 procent minskning av total tid från planering till färdigställande för
  nybyggnad och renovering
 • 33 procent minskning av de totala byggkostnaderna
 • Flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar samt nya konstellationer av aktörer

Kortsiktiga effekter 2024

Förbättrat informationsflöde

 • Enhetliga strukturer för BIM och GIS
 • Ökad tillgång till öppna data för byggande, brukande och underhåll
 • Branschpraxis och lagstiftning stödjer delning av digital data
 • Entydighet gällande ansvar, ägande och nyttjanderätt av digital information
 • Ökad förmåga att nyttiggöra AI

Effektivisering

 • Ökad produktivitet inom sektorn
 • Effektivare energi- och materialanvändning
 • Kortare handläggningstider hos myndigheter
 • Effektivare beslutsprocesser hos myndigheter

Klimatperspektiv

 • Reduktion av klimatpåverkan genom byggnadsverkets hela livscykel
 • Klimatpåverkan deklareras digitalt och systematiskt

Kunskapsutveckling och förnyelse

 • Nya tjänster eller produkter tillgängliga på marknaden
 • FUI-miljöer etablerade för en ökad samverkan mellan sektorns aktörer, akademi och forskningsinstitut
 • Ökad innovationskraft hos sektorns aktörer

Digital transformation

 • Byggprojekt genomförs i industriella processer med stöd av digitalisering
 • Affärsmodeller hos aktörer baseras på nytta i ett livscykelperspektiv
 • Förändrad organisering av arbete, processer och kompetenser
 • Lärande organisationer
 • Metoder utvecklade för att analysera och hantera riskerna med digital transformation