Detta sker genom projekt som initieras i en öppen utlysning under 2018.

För att utnyttja den stora potential som finns i digitalisering, objektsbaserad information och de möjligheter till kontinuerliga lärande som finns i industriella processer måste incitament och affärsmodeller basera sig på alla aktörers förmåga att skapa värde i slutprodukten och för slutkunden. Och inte som idag på suboptimerade delresultat.

Vi behöver ny kunskap om hur aktörer i sektorn kan omformulera och paketera sina erbjudanden, hur incitament och affärsmodeller för dessa kan se ut och hur risker kan reduceras och fördelas mellan olika aktörer. Utmaningar och risker - tekniska, kompetensmässiga och ekonomiska - med sådana förändringar av strukturer behöver också hanteras.