Även juridiska frågor kopplade till fastighetsbildning, detaljplaner och bygglov ingår liksom upphandlings- och avtalsformer för optimalt nyttjande av digitalisering. Områdets karaktär är strategiskt och hanterar komplexa samband där många aktörer drar nytta av resultatet.