Konferensen ägde rum på Generator i Stockholm den 2 oktober 2018. Moderator för konferensen var Anna Bellman.

Film 1

Välkommen på programkonferens!
Anna Bellman, moderator

Här är vi nu, och hitåt ska vi
Kristina Gabrielii, tf Programchef Smart Built Environment

Resultat som kommer till nytta
Emma Gretzer, Formas

Film 2

Programgeneriska mätmetoder – Resultatet av programmets första effektmätning
Susanne Engström, Luleå tekniska

Smart planering för byggande blir DigSam!
Elisabeth Argus, Bonacordi

Smart plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela
livscykeln
Väino Tarandi, Kungliga Tekniska Högskola

Go Digital!
Daniel Borg, Eicorn

Film 3

Nationella riktlinjer
Johan Asplund, Sweco

Valla Coach
Kajsa Simu, NCC

Bygg 4.0
Lars Albinsson, Maestro Design & Management

Film 4

Från ord till gjord – I huvudet på en vd
Inspirationsföreläsning och workshop med Johanna Frelin, vd Tengbom

Film 5

Paneldiskussion om nyttor av resultat

  • Christina Claeson-Jonsson, NCC
  • Tomas Alsmarker, BoKlok
  • Josephine Nellerup, Malmö stad

Film 6

Mo-Bo – Arkitektur för hållbar mobilitet
Anna Sundman, Viable Cities

Smarta fastigheter
Katrin Jonsson, Internet of Things

Digitalisering – Hela vägen
Jonas Sundberg, InfraSweden

Avslutande reflektioner

Kristina Gabrielii och Ronny Andersson