Digital aktörsdialog

Projektet DigSam arbetar för en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess med särskilt fokus på tidiga planeringsskeden. Digitalisering av bland annat medborgardialogen var temat för den tredje utbildningsdagen för kommuner i projektet.

Parametrisk design

Film med Andreas Huss och Robert Granstam Sweco Architects samt John Hellman, Helsningborgs Kommun.

Om DigSam

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden.
Mer om DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess