Börjar:
Slutar:
Plats:
Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm
Ort:
Stockholm

Processledarens uppdrag innebär att föra dialog med parter och intressenter inom programmet kring vilka strategiska satsningar som vi ska driva under programperioden.

Under maj hålls tre workshoppar med olika fokus som är öppna för alla som är intresserade av att påverka och/eller medverka inom temaområdet. Resultatet från workshoppar kommer sedan att analyseras och bearbetas till ett förslag som skickas ut på remiss.

Tyvärr är den 6 maj och 23 maj fullbelagda, men det går fortfarande bra att anmäla sig till workshoppen den 16 maj.

Anmälan

Anmälan har stängt, skicka ett e-post till info@smartbuilt.se om du vill ha mer information.

Uppdaterad den