För att programmets delmål - 40 % minskad miljöpåverkan ska bli verklighet till 2025 – krävs att vi fullt ut inför LCA i byggprocessens digitala processer och modeller. Då blir det möjligt att använda LCA-metodiken på ett regelbundet och standardiserat sätt och bli ett effektivt verktyg och beslutsunderlag för miljöförbättringar. Workshopen handlade om att identifiera de största hindren för att komma dit. Eftermiddagen inleddes med korta presentationer om syftet med Livscykelperspektiv delen i Smart Built, om var vi står idag och vad som krävs för att vi ska komma vidare med användning av LCA metodik och BIM.