Förmiddagens program gav en bakgrund till innovationslabb och digitalt samhällsbyggande. Elisabeth Martin och Rikard Espling, Samhällsbyggnadslänken hälsade välkomna. Väino Tarandi från KTH berättade om pågående forskning inom BIM och Collaboration plattform och Olle Samuelson, Smart Built Environment berättade om programmet Smart Built Environment.

Lunch åts på Syster och Bror och eftermiddagen ägnades åt workshop kring testbäddar. Workshoppen leddes av Henrik Szentes.