Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan. Den sökande ska redovisa en tydlig bakgrund i resultat eller delresultat i minst ett annat projekt som har beviljats inom Smart Built Environment senast 2017-12-31, men behöver inte tidigare ha arbetat i ett av programmets projekt.

Mer om utlysningen

Mer information om utlysningen finns på Formas webbplats. Här finns utlysningstexten och anvisningar för hur du ansöker med mera.

Vi ser gärna projektansökningar som bygger på två eller flera FoI-projekt, varav minst ett ska vara ett Smart Built Environment-projekt. Utlysningen öppnar den 1 oktober och stänger den 24 oktober. Beslut om vilka projekt som beviljas medel kommer i början av december.

Utlysningen omfattar en finansiering på cirka 5 miljoner kronor plus krav på samfinansiering för projektet som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Vi välkomnar projekt som söker 350 000–1 500 000 kr i projektbidrag. Projekten kan påbörjas i december 2018 och pågå i 6–18 månader.