Promemorian Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4

2020-05-06

Smart Built Environment är positiv till förslag på lag om klimatdeklaration för byggnader. Införandet av en sådan lag bidrar troligen positivt till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet samt till en ökad medvetenhet och kunskap om byggandets klimatpåverkan.

Boverkets rapporter Dokumentationssystem för bygg­produkter och Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial

2018-12-14

Smart Built Environment är positiv till att ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk införs. Detta skulle medföra att information om byggprodukter finns tillgängligt, vilket utgör en grundförutsättning för framtida spårbarhet. För att ett sådant system ska bli effektivt och bidra till en hållbar utveckling i samhällsbyggnadssektorn bör våra synpunkter i remissvaret beaktas i det fortsatta arbetet.