Total BIM-banner

Vi utforskar Total BIM, en metod som revolutionerar byggbranschen genom att använda modeller istället för traditionella ritningar. Det banbrytande tillvägagångssättet öppnar upp för mer detaljerade och produktionsanpassade modeller. Det innebär effektivare projekt och bättre lösningar.

Du som deltar får också testa Virtual Reality (VR) för bygg och vi delar insikter om hur VR kan användas i både projektering och i byggproduktion.

Konferensen arrangeras av Chalmers tekniska högskola i samarbete med cmb – dynamisk prakademi för samhällsbyggare, BIM Alliance, Smart Built Environment, Digital Twin Cities Centre och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Anmäl dig till en dag full av kunskap!

Uppdaterad den