Nu finns fyra resultat presenterade i rapporter och whitepapers på uppkoppladbygg.se.

Ingjutna fuktsensorer för betong och cementbaserade avjämningsskikt

Läs en rapport om test och utvärdering av sensorteknik och metodik för digital transformation av betongbyggandet av Robert Larsson, Heidelberg Materials Cement Sverige.

Fiberoptiska sensorer

Läs en rapport om mätning av töjning hos klimatförbättrad anläggningsbetong i tidig mognadsålder, skriven av Robert Larsson, Heidelberg Materials Cement Sverige samt Anders Hösthagen och Carsten Vogt, Betong och stålteknik.

Systematisk övervakning och effektiva larmfunktioner för damm- och ljudnivåer på byggplatser

Läs rapporten om systematisk övervakning av effektiva larmfunktioner som är skriven av av Ahmet Anil Sezer och Martin Rudberg, Linköpings Universitet och Birgitta Berglund, NCC.

Effektivare betonguttorkning

Läs rapporten om minskad elförbrukning och förbättrat inomhusklimat som är skriven av Ahmet Anil Sezer och Martin Rudberg, Linköpings Universitet och Birgitta Berglund, NCC

Uppdaterad den