Sök medel för att ta vidare idéer och test i mindre skala. Du kan få coachning av dina projektidéer. Nästa omgång av utlysningen öppnar 6 augusti 2024.

Utlysningen hålls två gånger om året och du kan söka medel för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet.

Målgruppen för utlysningen är små och medelstora företag och kommuner. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten.

Vi erbjuder coachning till dig som vill skicka in en ansökan i Innovationsidén. Här kan du pröva din projektidé och få stöd av våra erfarna coacher. Läs mer om vår coachning.

Läs om tidigare omgångar av Innovationsidén och förbered din ansökan till nästa tillfälle redan nu.

Så här går det till. Träffa två av våra coacher!

Du som ska söka finansiering till en innovationsidé kan också anmäla intresse för ett kostnadsfritt coachningstillfälle. Det här erbjudandet riktar sig till dig som representerar ett projekt i små och medelstora kommuner och företag – och som vill utveckla och testa en innovation som bidrar till digitaliseringen i samhällsbyggandet.

Vad innebär coachningserbjudandet?
Det här är en möjlighet att testa din idé på personer från vår coach-pool med erfarna experter med olika kompetenser och inriktningar. Den idé som du vill diskutera kan till exempel ha fokus på en teknisk lösning, en process eller en ny affärsidé. Du kan ha önskemål om att bolla frågor om marknadens behov, ekonomi, konkurrenter, teknik eller annat.

Varför är det bra att träffa coacherna?
Det stärker dig i utvecklingen och presentationen av din idé och ger dig möjlighet att få frågor om det som du kanske ännu inte har tänkt på. Du får också möjlighet att ställa specifika frågor till coacherna.

Vem kan söka?

Det här stödet är kopplat till utlysningen Innovationsidén. Vi vänder oss särskilt till dig som inte har så stor vana av att söka projektfinansiering och utvecklingsbidrag. Stödet ska främst gå till små och medelstora företag och till små och medelstora kommuner.

När och hur söker man?
Du kan söka coachning när som helst under året, även om stödet är kopplat till utlysningen Innovationsidén som administreras inom programmet Smart Built Environment. Innovationsidén öppnar för ansökningar två gånger per år, och det är bra att söka coachning i god tid innan utlysningarna stänger.

Till anmälningsformuläret för coachning

Uppdaterad den