Michael Strömgren, vice programchef Smart Built Environment

Hur stärker vi Sverige som kunskapsnation och samhällets förmåga att hantera dagens och framtidens utmaningar? Formas konferens om Agenda 2030 handlar om kunskap byggd på forskning och innovation som grund för ett framtidssäkrat samhälle.

Under förmiddagen arrangerar Smart Built Environment två seminarium där det andra pågår kl. 11.15-12.00 och handlar om:

Cirkularitet för smart och resilient samhällsbyggande

Vår värld står inför betydande utmaningar, och det är dags att vi omvärderar vårt tillvägagångssätt när det gäller byggande och levnadssätt. Genom att fokusera på återanvändning av resurser och genom att implementera smarta, innovativa lösningar kan vi utveckla samhällen som inte bara är effektiva och hållbara utan också tåliga mot komplexa utmaningar. Genom samarbete och gemensamma insatser kan vi forma en mer gynnsam och hållbar framtid för kommande generationer.

Program

Moderator: Michael Strömgren, vice programledare, Smart Built Environment

11.15 Välkomna
Michael Strömgren, Smart Built Environment

Bygg för en cirkulär framtid
Lotte Christina Breengaard, Bloxhub

Reflektioner: Cirkularitet för smart samhällsbyggnad
Petra Jenning, Smart Built Environment

Panelsamtal: Cirkularitet, smarta byggnader och resiliens
Lotte Christina Breengaard, Bloxhub, John Hultén, programansvarig, ShiftSweden och Terese Kuldkepp, Installatörsföretagen

12.00 Avslut

Uppdaterad den