Två gånger om året, vår och höst, är utlysningen Innovationsidén öppen. Här ges små och medelstora företag och kommuner chansen att starta projekt. Resultaten ska bidra till ett hållbarare samhällsbyggande med hjälp av digitalisering. Till utlysningen erbjuds också ett coachningsstöd som ska hjälpa sökanden att vässa sina idéer.

I den här omgången beviljades 16 projekt finansiering, till en sammanlagd summa av 6,5 mkr. Projekten bidrar själva med ett lika stort belopp i samfinansiering. Arbetet drar i gång nu och pågår som längst till sommaren 2025. Vid samma tillfälle beviljades tre nya strategiska projekt i programmet.

Projekten handlar om återanvändning av resurser, digital kvalitetssäkring, nya affärsmodeller, grön omställning, klimatanpassning, AI för cirkularitet, luftrening, barns rättigheter i samhällsplanering och mycket mer.

– Många av projekten i Innovationsidén har stora ambitioner, trots en tajt budget både i ekonomi och tid. Vi ser att det här lyfts specifika frågor som inte alltid syns lika direkt i våra stora utlysningar. Mycket handlar om konkret hantering av klimatanpassning, social hållbarhet och cirkularitet. Här använder man digitala metoder, och AI ser vi fortsatt toppa bland ämnesvalen, säger Kristina Gabrielii, programchef i Smart Built Environment.

Nästa omgång av Innovationsidén hålls hösten 2024, och den sista omgången av utlysningen sker vårvintern 2025. Vid båda dessa tillfällen går det att söka coachning av projektidéer.

Samtidigt med Innovationsidén beviljades tre nya strategiska projekt:

Beviljade projekt i Innovationsidén 6

Uppdaterad den