Tre temaområden

Tre nya strategiska projekt drar igång den 1 december. Passa på att lära känna dem redan nu.

Visioner för ett smart samhällsbyggande

Projekt ska skapa visioner för framtidens stadsplanering, visioner som tar liv när Smart Built Environments mål uppnås. Visioner ligger till grund för innovation, samarbete och policyutveckling inom sektorn.

Genom att förena intressenter bakom en gemensam vision strävar projektet efter att rationalisera ansträngningarna, främja samarbete och öka takten på innovation.

Målet är att kartlägga en kurs för sektorn för smart stadsutveckling, att generera visioner som fungerar som vägkartor för framtida riktningar.

Läs mer

Interoperabilitet – Digital samverkan för den byggda miljön

Projektet ökar samhällsbyggnadssektorns förmåga att samverka digitalt för att på så sätt få ett effektivare byggande och förvaltning.

I projektet ökar vi samhällsbyggnadssektorns förmåga att samverka digitalt för att på så sätt få ett effektivare byggande och förvaltning. Idag saknas en gemensam syn och tillämpning i byggsektorn och byggd miljö för digital samverkan på nationell och internationell nivå.

Läs mer

Byggherrelyftet 2.0

Projektet har det långsiktiga syftet att stärka byggherrars förmåga att tillämpa digitala tjänster och hjälpmedel så att de i sin roll som beställare och kravställare kan lyfta digitaliseringen i hela samhällsbyggnadssektorn.

Målet med Byggherrelyftet 2.0 är att genom att utveckla stöd som möter olika byggherrars behov, stödja deras förmåga att ta nästa steg i sin digitala mognad. En ökad digital mognad innefattar en ökad användning av digitala verktyg, tjänster och arbetssätt.

Läs mer

Uppdaterad den