Anna Martin Bell. Foto: Privat

Text: Ann-Sofie Borglund

Anna Martin Bells innovationsidé tar sitt avstamp hur vi ska använda kontorslokaler på ett mer hållbart sätt och hur rummet kan bidra till att uppnå en organisations eller ett projekts mål.

Plattformen, som Proposphere utvecklar, gör att deltagare med hjälp av virtuella rum (genom VR-glasögon) kan uppnå mål på ett fokuserat och hållbart sätt. Tanken är att plattformen kommer att erbjudas i lokaler som är utrustade med ergonomisk komfort, avskildhet och toppmodern VR-teknik.

Läs mer om coachning av projektidéer

Anna Martin Bell kände till Smart Building Environment sedan tidigare och när hon såg deras utlysning tyckte hon att hennes innovationsidé passade bra utifrån de kriterier som programmet har.

– Jag visste däremot inte att de hade coacher, men var på ett informationsmöte kring hur det fungerar och kände direkt att coachning skulle passa mig bra. Jag har inte tidigare ansökt om pengar eller jobbat med en innovationsidé så att få testa idén på coacher lät därför intressant, säger Anna Martin Bell.

– Det blev ett riktigt bra möte och de hade också sammanfattat mötet skriftligt otroligt bra, säger hon entusiastiskt.

Hon lyfter särskilt fram att hon fick tydliga rekommendationer vad hon behövde utveckla i sitt resonemang för att andra ska förstå idén bättre, men också konkreta råd kring vad hon mer borde ha med för att ytterligare stärka idén.

– Coacherna var positiva och stöttande, men samtidigt hade de respekt för min idé, säger Anna Martin Bell.

Ett råd som hon tycker var avgörande för idéns utveckling var att i ett tidigt skede exponera den för potentiella kunder.

– Jag fick medel från programmet och bland det första jag gjorde i mitt projekt var just att träffa potentiella kunder. Det var också då jag började inse att jag var tvungen att vrida min lösning åt ett litet annat håll än jag ursprungligen hade tänkt. Det har också gjort att jag kommit närmare en kommersiell produkt.

Varför tycker du att man ska söka om att få coachning?

– Att sitta ensam och vidareutveckla en idé är inte rätt väg att gå tror jag, utan det är jättebra att testa sin idé på kloka människor som har erfarenhet i branschen och som vet hur det är att utveckla en idé. Det kan dessa coacher, säger Anna Martin Bell.

Läs mer om projektet

Anna Martin Bells innovationsidé "Hållbarhetssimulator" är ett digitalt verktyg som ska erbjudas till fastighetsägare och hyresgäster för att de ska kunna kartlägga hyresgästens behov gentemot fastighetsägarens erbjudande.

Uppdaterad den