Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg Skellefteå kommun

Samhällsbyggandet står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är utmaningar som vi kan lösa, bland annat genom resultaten av forskning och innovation. Har du en viktig problemställning, eller en idé om lösningen på problem? Då är du välkommen när Smart Built Environment och InfraSweden berättar om möjligheter att få finansiering till projekt. Vi bjuder även på inspiration och möjligheten att nätverka med kollegor i sektorn som går i liknande tankar. Mötet sker i samarbete med Skellefteå kommun.

– Den extraordinära samhällsomvandlingen, som vi i Skellefteå är mitt uppe i, kräver att vi samarbetar och vågar utforska och testa nya saker. En ny smartare infrastruktur är prioriterat i Skellefteå. Och i en växande stad finns möjligheterna att testa nya idéer i praktiken, säger Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg Skellefteå kommun.

Anmäl dig här!

Program, fredag 13 oktober

09.30 Registrering

Väck idéer – sök finansiering

Mötet är en del av Smart Built Environment och InfraSwedens turné där vi berättar om viktiga resultat och möjligheten att söka finansiering av projekt.

Vi besöker även:

Norrköping 8 november, 12-16 (med mingellunch innan)
Malmö, 23 november kl. 12-15 (med mingellunch innan)
Stockholm, 7 december kl. 14.30-16.30

09:45 Välkommen
Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg Skellefteå kommun

Extra ordinärsamhällsomvandling/Expo
Helena Renström Helena Renström, marknadsansvarig, Skellefteå kommun

Skellefteå Public Mobility
Marie Larsson, vd Skellefteå Buss

Dagsläget, utmaningarna och vägen mot en cirkulär massahantering
Jan Krantz, Specialist inom markarbeten och hållbart byggande Sweco

Effektivare transportsystem
Linea Kjellsdotter Ivert, forskare, VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut

Bio-CCS från biogas
Daniel Tamm, senior projektledare Rise

Drönartrafik i Skellefteå
Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg Skellefteå kommun

Idéer och finansiering genom Smart Built Environment och InfraSweden
Beatrice Hällsås och Terese Lilliehorn

12.00 Gemensam mingellunch

Uppdaterad den