Innovation är en viktig drivkraft för att skapa värde för samhället, företag och individer. Nya och bättre lösningar måste utvecklas för att lösa samhällsutmaningarna och det är viktigt att innovationerna implementeras för att skapa hållbara samhällen.

Läs mer och anmäl dig här!

Välkommen på en heldagskonferens där Smart Built Environment presenterar viktiga resultat från programmets fyra temaområden; Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

Framtidens smarta cirkulära samhällen

Den 8 februari träffas vi på Färgfabriken i Stockholm. Under dagen får vi inspiration, framtidsspaningar och tid för att nätverka med varandra. Vi kommer att diskutera vägen från idé till implementering och tillämpning, och lyfta fram faktiska resultat och effekter av arbetet inom Smart Built Environment. Vårt program driver på utvecklingen av framtidens smarta cirkulära samhällen!

Vi vill träffa dig!

Är du involverad i forskning, utveckling och innovation inom samhällsbyggandet i ett företag, en kommun, på en myndighet, inom akademien eller i någon av Sveriges många innovationshubbar? Då vill vi träffa dig! Det är kostnadsfritt att delta.

Preliminärt program

Programmet uppdateras kontinuerligt.

9.30 Registrering. Kaffe och macka

10.00 Välkomna
Kristina Gabrielii, programchef, Smart Built Environment och Petra Jenning, moderator

Klimatkris – dystopi eller drivkraft för framtidens resurssmarta samhällsutveckling
Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas

Policypåverkan och framtida utmaningar
Malin Klintborg, uppdragsledare, Lantmäteriet och Monica Skagne, vd, Adda

Introduktion projektpresentationer:Tillsammans går det snabbare
Malin Rosquist, PiiA

Scensamtal
Sofi Almqvist, Geoforum, Lars Stehn, Luleå tekniska universitet och Cristina Lázaro, Smart Built Environment

Introduktion projektpresentationer: Cirkulärt
Klas Cullbrand, Rise

Scensamtal
Klas Cullbrand, Rise och Camilla Byström, InfraSweden

Lansering: Visionen för ett smart samhällsbyggande
Reeta Hafner, Media Evolution

Introduktion projektpresentationer: Klimatsäkert

Scensamtal: Framtidens innovationsprogram
Emma Hult, IQ Samhällsbyggnad och John Hultén, K2

Aktuellt IQ Samhällsbyggnad
Anita Aspegren, vd, IQ Samhällsbyggnad

16.00 Mingel
Bubbel och babbel

16.45 Avslut

Uppdaterad den