Textilkonst

Projektet Knit link ska bli en ny länk mellan textil- och byggindustrin. Här utvecklas nya tjänster för 3D-stickning inom samhällsbyggnadsområdet, med utgångspunkt i både bygg och textil på en konstnärlig grund. Projektet drivs av Edvin Bylander och Joel Persson från Our Architctural Office tillsammans med Knitwear Designer Matilda Norberg inom ramen för Reseach Studio for Knit and Architecture i Malmö och Bergen. Nu söker de kontakt med nya aktörer inom bygg- och samhällsbyggnadssektorn.

Varför ska byggindustrin intressera sig för stickning just nu?

Joel Persson, Matilda Norberg och Edvin Bylander

– Textila material och 3D-stickning har en outforskad potential inom byggandet, som består i nya tillämpningar för återvunna material, förnyelsebara råvaror och tillverkningsmetoder som tidigare inte varit praktiskt genomförbara. Redan nu är 3D-stickning utrullad i full skala inom textilindustrin, vilket kan jämföras med hur additiv tillverkning (3D-print) tagit 20-30 år att få ut i produktion. Stickade material har en lång rad egenskaper som kommer att vara viktiga i framtidens samhällsbyggande där återbruk, lokal produktion, säkerhet och estetik är centralt. Möjligheterna för innovation och skalbarhet ligger bara där och väntar på den som vill bli först att ta tekniken till den byggda miljön.

Hur långt har arbetet kommit?

– Vi har fått bekräftat att den nyckelkompetens som behövs för att ta 3D-stickning till byggindustrin redan finns här i Skandinavien. Det som saknas är inte kunskap utan snarare det konstnärliga och designorienterade, där vi har blivit stärkta i vår övertygelse att utgå ifrån form, estetik och material. Vi tror att det är där vi kan utveckla helt nya produkter och plattformar, som påverkar våra livsmiljöer på riktigt. Nu vill vi komma i kontakt med framsynta aktörer inom bygg- och samhällsbyggnadssektorn med intresse att ta stora kliv för att hitta nya lösningar.

Vilken typ av aktörer söker ni?

– Eftersom stickning är ett så oetablerat verktyg inom bygg, är det få inom branschen som ser det som den självklara lösningen på sina utmaningar. Därför söker vi brett efter organisationer som är framåtblickande och som letar efter disruptiva lösningar. Det kan handla om nya affärsområden för hållbara material och råvaror. Om hur mjuka material kan skapa en säkrare byggarbetsplats, eller hur ett material kan programmeras med olika egenskaper direkt ut ur maskinen. Vi är särskilt intresserade av de som har ett fokus på att driva utveckling och tillverkning här i Norden och i vårt närområde.

Hur har intresset varit?

Textilkonst

– Vi har mött ett stort intresse från textilindustrin som dels ser det som en möjlighet att återskapa kompetens i Norden både inom teknik och tillverkning, men också i möjligheten att hitta nya marknader. Vi håller redan på att forma nya partnerskap både inom industrin och akademin, där vi även tittar på samarbeten runt om i Europa. Nu innan sommaren kommer vi att finnas på de stora textilmässorna ITMA i Milano och Piti-Filati i Florens för att stärka våra nätverk inom det textila.

Uppdaterad den