Martin Rudberg, projektledare Digital transformation av byggplatser

Vill du lära känna verktygen som ska koppla upp våra byggplatser? Nu kan du titta, testa och bekanta dig med tekniken!

Anmäl dig nu

Det är avgiftsfritt att delta, anmäl dig nu!

Välkommen när Smart Built Environment och Uppkopplad byggplats håller möte på plats i Stockholm den 1 juni. Under mötet lyftet vi resultat från projektet "Digital transformation av byggplatser".

– Ett första steg är ju att våga testa nya tekniker och att då få med sig slutanvändarna tidigt, så att man utvecklar och implementerar en teknik som är anpassad till slutanvändarnas behov, säger projektledaren Martin Rudberg.

Det här är ett verkligt "på plats"-möte där du tar del av presentationer och pitchar från personerna bakom tekniken och resultaten. Du får lära känna lösningarna på vår mini-mässa. Du kan ställa dina frågor till både testbäddsvärdar, leverantörer och projektledare. Vi har bjudit in en panel som berättar om vart lösningarna kan ta oss i förlängningen.

Program 1 juni

12.30 Registrering och kaffe

13.00 Välkomna!
Programmet startar

Digital transformation av byggplatser, resultat från projektet
Martin Rudberg och Lars Stehn

Digital transformation för ökad hållbarhet och produktivitet i produktion
Robert Larsson, Heidelberg Materials

Digital transformation för ökad säkerhet och produktivitet
Claes Henschel, NCC

Tekniken på plats!
Teknikleverantörer som pitchar och visar upp sina lösningar:

Teknikfika
Under en längre mingelstund kan du titta närmare på tekniken och ställa dina frågor till leverantörerna

Workshop, framtidens uppkopplade byggplats

Så tar vi till oss tekniken
Framåtblickande panel med bland annat:
Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad och
Patrik Johansson, PropTechCore/BIMVirtual

Sammanfattande avslutning

16.30 Dagen avslutas

Uppdaterad den