Jorden och hållbara lösningar

För att nå hållbarhetsmålen måste vi jobba tillsammans och kraftsamla. I samhällsbyggnadssektorn behöver vi både vägvisare och praktiskt hantverk för att nå en systemomställning med bred samhällsrelevans. Under Bygg kompetens lyfter vi nu strategier och praktiska exempel med hög ambitionsnivå. Var med och bygg din kompetens om hur vi ser till att systemen ställs om!

Om Bygg kompetens

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Smart Built Environment och InfraSweden gör en gemensam satsning för att sprida resultat från aktuella projekt som drivs i sektorn. Många av projekten ska ge lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför. Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är kostnadsfritt att delta vid webbinarierna, och alla tillfällen spelas in så att det går att se dem som film i efterhand.

Program 14 december kl. 11.30-12.00

Moderator: Camilla Byström, InfraSweden

11.25 Mötesrummet öppnar

11.30 Programstart

12.00 Programmet avslutas

Anmäl dig här

Loggor Smart Built Environment, SBUF, InfraSweden
Uppdaterad den