Plantering av växt

Nu finns nio nya innovationsidéer att lära känna i Smart Built Environment. Projekten beviljas 4,3 miljoner kronor i stöd och har ett lika stort belopp i samfinansiering från sektorn.

Läs mer om våra utlysningar

Syftet med utlysningen Innovationsidén är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag och kommuner att utveckla idéer som kan leda till nya innovationer. I höstens omgång blir det tydligt att utlysningen, som beviljar kortare projekt och mindre summor, gärna möter upp aktuell utveckling.

– Det är kul att se hur väl projekten i Innovationsidén relaterar till tydliga trender både i sektorn och vår omvärld. Tre av projekten nämner AI redan i titeln och många lyfter också andra högaktuella ämnen. Projekten visar digitaliseringens möjligheter på många sätt, både vad det gäller att nå hållbarhetsmålen och för att öka smidigheten och säkerheten i sektorn, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Läs mer om projekten på engelska

Vill du berätta om våra projekt för internationella kontakter? Här kan du ta del av projektbeskrivningarna på engelska.

Nästa omgång av Innovationsidén öppnar 15 februari 2024 och även denna gång kan den som är intresserad av att söka medel få coachning. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idéer inför ansökan.

Beviljade i innovationsidén hösten 2023

Digitalisering av ledningsanvisning
Gösta Malmqvist, Eningo AB

Hållbarhetskompassen: ett digitalt ledningsverktyg för hållbarhetsstyrning, organisationsutveckling och hållbar tillväxt
Tony Apéria, The Nordic Brand Company AB

Modell för nätverksdrivet industriellt byggande med ett öppet byggsystem
Linus Malmgren, Coreco AB

Spikat för samverkan
Anne-Charlotte Boldrup, Västerås stad

Digitalisering av trädvård för klimatnytta i städer
Jacob Hjalmarsson, Arboair AB

AI-stöd för granskning av bygglovsansökningar
Fredrika Dahlberg, Kungsbacka kommun

Fenix – AI-baserat beslutsstöd för återbruk av byggmaterial och byggkomponenter
Carl Henrikson, Plan B BIM AB

Flexibel automation för säkrare arbetsmiljö och höjd produktivitet i prefabindustrin
Klas Kronander, Enodo Robotics AB

AI-styrd MikroFTX med Makroeffekter
Johan Siverklev, Radicair AB

Uppdaterad den